Zoeken
  • Bernard Van Wonterghem

Praktische info voor het Wielemie Run Walk Event 2021

Eindelijk is het bijna zover, editie 2021 van de Wielemie Run & Walk.


Niettegenstaande Covid ons nog altijd overschaduwd gaan we er toch iets moois van maken, met aandacht voor de geldende regelgeving. De beschikbare infrastructuur stelt de organisatie in de mogelijkheid om bij minder mooi weer het event in een overdekte en geventileerde ruimte onder te brengen.


Onthaal.

De vooraf ingeschreven deelnemers melden zich bij het onthaal - voorinschrijvingen.

De niet vooraf ingeschreven deelnemers melden zich bij het onthaal – daginschrijving.


Parcours.

Niettegenstaande de verschillende trajecten in februari ter goedkeuring werden voorgesteld aan de lokale overheid, heeft politie Geraardsbergen recent in laatste instantie nog parcourswijzigingen opgelegd. Dit kan matige verschillen geven in de aangekondigde afstanden.


De parcoursen zijn zo veel als mogelijk uitgestippeld op verkeerarme en zelfs verkeervrije trajecten. Toch is een conflict met het reguliere wegverkeer niet te vermijden. We benadrukken dat de wegcode steeds van toepassing blijft (principe van niet afgesloten parcours). De organisatie stelt alles in het werk om het veilig te maken en zet daarvoor stewards in, meldt aandachtspunten met infoborden aan de deelnemers en sensibiliseert het wegverkeer tot voorzichtigheid en matiging van de snelheid.


Er is een volledig verhard rolstoelvriendelijk traject 5 km.

Er is een traject 8 km.

Er is een traject 16 km (10 Miles), samengeteld uit 2 verschillende lussen van 8 km, met op het einde van de 1ste lus (hoofdzakelijk verhard) en aanvang van de 2de lus (groot deel onverhard) een passage doorheen de start- en aankomstlocatie. (zie ook bij demo VZW Canisha).


Wandelaars die kiezen voor een 8 km-traject kunnen een lus naar keuze nemen. Crewleden zullen de deelnemers daarin wegwijs maken.


Lopers die kiezen voor het 8 km-traject en wensen opgenomen te worden in de resultatentabel dienen de door de organisatie aangeduide lus te volgen.


De verschillende trajecten zijn gemarkeerd met gele pijlen met logo “WIELEMIE” en met gele, op het wegdek aangebrachte markeringspijlen. Om veiligheidsredenen heeft het de voorkeur om te lopen/wandelen langs de straatzijde waar die markeringen op het wegdek zijn aangebracht.


Start.

Er is een competitieve loop met tijdmeting (met start om 09u00) en een recreatieve jogging/wandeling (met startmogelijkheid tussen 9u15 en 11u00).

Deelnemers die vooraf zijn ingeschreven voor deelname aan de ‘recreatieve’ loop maar toch willen deelnemen aan de ‘competitieve’ loop met tijdmeting, kunnen dit alsnog wijzigen, hetzij d.m.v. een mailbericht, hetzij ten laatste om 8u30 op zondag 5/9/2021 aan de inschrijvingsdesk. Aanwezig zijn bij de start om 09u00 is dan een vereiste.


Bevoorrading.

Er zijn 3 bevoorradingsposten voorzien, waarvan er zich telkens 1 situeert halfweg op beide lussen en 1 bij aankomst of passage na 8 km doorheen de start- en aankomstzone.


Kleedruimte/douches.

In normale omstandigheden is kleedruimte en douchegelegenheid voorzien. Door Covid kan deze voorziening niet worden aangeboden.


Sporttasbewaring.

De mogelijkheid tot sporttasbewaring is voorzien


Parking.

Rolstoelgebruikers en sponsors worden door Crewleden geleid naar gereserveerde parkeerplaatsen. Daartoe dient de speciale parkeerkaart (ter beschikking gesteld door de organisatie op basis van de voorinschrijving) zichtbaar op het dashboard te worden gelegd. Deze parkeerplaats kan worden bereikt via de ingang tot de evenementensite, die staat aangeduid op de situatieschets.


Deze situatieschets toont ook de aangewezen parkeergelegenheid voor deelnemers en bezoekers.Opmaak uitslag.

Er was een principeakkoord met de organisatie van de “In Flanders Fields Marathon” tot samenwerking m.b.t. de digitale tijdopname d.m.v. ‘shoetags’. Een veel te laattijdige goedkeuring van de lokale overheid om het evenement te organiseren heeft een effectieve contractuele verbintenis tot een te groot financieel risico gemaakt. Toch zal de organisatie de nodige maatregelen nemen om in een correcte uitslag en resultaatsmeting te voorzien.


Prijsuitreiking.

Elke 1°, 2° en 3° M en V van de 10 Miles en 8 km (enkel van toepassing indien gestart om 09u00).


Toiletten.

Aanwezig, ook aangepast voor rolstoelgebruikers.


Catering.

Een professionele foodtruck is aanwezig.

Verkrijgbaar is soep, pizza, pasta (ook vegetarisch), belegde broodjes en wafels.

Er worden ook verschillende dranken geschonken.


Het Dafalganneke.

Het spreekwoordelijke ‘Dafalganneke’, zoals Wielemie haar glaasje Cava pleegde te noemen, wordt na aankomst gratis (1 glas) aangeboden door de organisatie.

Wandelaars krijgen bij aanvang een polsbandje, dat recht geeft op bevoorrading onderweg en dus ook bij aankomst kan worden ingeruild van een glas Cava.

Lopers dragen een borstnummer. dat aankomst kan worden ingeruild voor het ‘Daflaganneke’.


Demo VZW Canisha.

De VZW Canisha verzorgt omstreeks 12u00 een demo met opgeleide hulphonden. Dit tijdstip is strategisch gekozen om zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers te bereiken. Met wat rekenwerk kan iedereen die dat wil zijn/haar startuur in die zin afstemmen. Zo kan bvb. iemand die kiest voor de wandeling 16 km halfweg het traject zich bevoorraden, catering meepikken, de demo bijwonen en daarna de wandeling verder zetten.

De VZW Canisha maakt van deze gelegenheid ook gebruik om enkele groepstrainingen te verzorgen, met jonge hondjes die nog alles, zoniet heel veel moeten leren vooraleer ingeschakeld te kunnen worden als hulphond.


Springkasteel.

Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel.


Covid-maatregelen.

Het evenement vindt plaats naargelang de weersomstandigheden in open lucht en/of in een goed geventileerde ruime loods.


De organisatie voorziet het nodige ontsmettingsmateriaal (bvb. na toiletbezoek, aanmelding onthaal, …).


Vermijden/ontwijken samenscholingen, bvb. ter hoogte van de bevoorradingsposten, foodtruck, onthaal, …). Afstand houden is nog steeds belangrijk en het dragen van het mondmasker soms wenselijk.


Wij kijken alvast uit naar jullie komst.


Luc, Benedicte en Hilde.

172 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven